A 25000.-Ft fölötti rendelés esetén ingyenes házhozszállítás!

Felhasználási Feltételek

Webáruház adatai:

Az Ön által vásárolt termékek eladója a Redflame Kft. Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

 • Székhely: 2133 Sződliget Rezeda utca 39. (iroda, ügyfeleket nem fogad)
 • Telephely, üzlet: 1135 Budapest, Palóc utca 4/b.
 • Képviselő: Dettrich Anna
 • Adószám: 14892198-2-13
 • Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
 • Bankszámlaszám: 
 • Telefonszám: +36  (30) 2577-824
 • Kapcsolatfelvétel

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Redflame Kft.  (székhely: 2133 Sződliget Rezeda utca 39.; adószám: 14892198213) mint Szállító (a továbbiakban: „Szállító”) által üzemeltetett www.zippo.hu weboldalon (a továbbiakban: „a weboldal”) keresztül leadott megrendelésekre vonatkozó szerződési feltételeket tartalmazzák. A weboldalon megrendeléseket leadó megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) a rendelése leadásával jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az weboldalon történő vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a szerződési feltételek elfogadása. 

A megrendelésekre a jelen ÁSZF rendelkezésein túl Magyarország jogszabályainak a megrendelés leadásának időpontjában hatályos változatai az irányadóak. A jelen ÁSZF szerinti teljesítésre elsősorban Magyarország mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyve; az Európai Unió vonatkozó 97/7/EK irányelvének szabályaira épülő 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet; továbbá a 2011. évi CXII. törvény és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja: 2020.04.16. 

A Szállító bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

1. Ajándékutalvány felhasználási feltételei.

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Szerződés) a Redflame Kft által a Vevő részére átadott, illetve, e-mailben a vevő e-mail címére elküldött digitális Zippo utalványkártya (továbbiakban: Utalvány) használatának részletes szabályait  Vevő: bármely természetes személy, valamint a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott gazdálkodó szervezet és egyéb jogi személy, amely/aki a Szerződés alapján jogosult az Utalvány használatát Kártyabirtokosoknak biztosítani.

 

Utalvány: egy előre legyártott készletből, a Vevő által a Redflame Kft üzletében előre meghatározott forint összegben megvásárolható kóddal ellátott műanyag kártya, illetve digitális kártya, A kártya az ellenérték kifizetését követően azonnal átvehető, illetve a megadott e-mail címre kiküldésre kerül, letölthető formátumban. A kifizetésről fizetési bizonylatot, számlát állítunk ki a vevő nevére.

Azonnal felhasználható üzletünkben személyes vásárlás esetén, vagy webáruházunkban történő, megrendelés estén (kód beírásával)Utalványbirtokos: az a természetes személy, aki a Vevő rendelkezése alapján jogosult az Utalvány jelen Szerződés szerinti használatára.

A Redflame Kft háromféle Utalványt bocsát ki, amelyek az alábbiak:

 •   5000,- Ft címletértékű
 • 10.000,- Ft címletértékű
 • 20.000,- Ft címletértékű

A Szerződés a Redflame Kft üzletében megvásárolható Utalvány átvételével, illetve az utalvány webáruházban történő megrendelésével (átutalással) és a megadott címletérték Vevő általi, az Utalvány átvételével egyidejű megfizetésével jön létre.

Az Utalvány vásárlása készpénzzel vagy bankkártyával személyes átvétel esetén, webáruházas megrendelésnél átutalással lehetséges.

A Szerződés megszűnik:

 • az Utalvány értékének elhasználásával
 • az Utalvány felhasználási (érvényességi) határidejének lejártával
 • A Szerződés megszűnését követően az Utalvány nem használható.

A Redflame Kft az érvényesség lejártát követően a fennmaradt egyenleget nem fizeti vissza.

A Redflame Kft az Utalványt nem vásárolja vissza. 

Az Utalvány nem névre szóló, mindenkori birtokosa által az Utalvány az érvényességi idején belül – megvásárlástól számított 1 év – A névérték erejéig használható, 

Az Utalvány készpénzre nem váltható, vásárláskor készpénz vissza nem adható. Az Utalvány összegére kamatot nem fizetünk, az Utalvánnyal történő fizetésre tranzakciós költséget nem számolunk fel.

Fizetés előtt az Utalványbirtokos közli, hogy Utalvánnyal kíván fizetni, majd fizetéskor átadja az Utalványt az üzletben, vagy webáruházas megrendelés esetén, a fizetésnél beírja a kódot a megfelelő helyre, így az utalvány értéke levonásra kerül a vásárlás végösszegéből. 

A Vevő illetve az Utalványbirtokos felelőssége az Utalvány biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű használata. A Redflame Kft az utalványhasználat jogosultságát nem ellenőrzi, illetéktelen használatból eredő károkért felelősséget nem vállal, az Utalvány letiltása nem lehetséges. A Redflame Kft nem tartozik továbbá felelősséggel azon károkért, melyek az Utalvány nem rendeltetésszerű használatából vagy az Utalvány használatának meghiúsulásából, illetve a művelet nem megfelelő végbemenéséből származnak. Nem terheli felelősség továbbá a Redflame Kft-t azon károkért sem, amelyek abból fakadnak, hogy a Vevő vagy az Utalványbirtokos nem tartja be a Szerződésben foglaltakat.

A Vevő – amennyiben az Utalványt érintő reklámtevékenységet folytat – köteles a reklámokat a Redflame Kft-vel előzetesen egyeztetni és jóváhagyni.Jelen Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben, a magyar jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen Szerződés testesíti meg. A Szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a Szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a Szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.Jelen Szerződést Redflame Kft jogosult a Vevő megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, tájékoztatása mellett módosítani. 

 1. Regisztráció, megrendelés:

A megrendelés leadására a weboldalon történő regisztrációt követően kerülhet sor. A regisztráció során a Megrendelő megadja a kért és a szállításhoz szükséges adatait. A regisztráció vagy a megrendelés során hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak, a Szállító törli a megrendelést, és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll. Rendelést csak 18 éven felüli, az üzlet vonatkozásában cselekvőképességgel rendelkező személyek adhatnak le.

 

A Szállító nyomatékosan felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a megrendelés leadását jelentő ikonra kattintás előtt ellenőrizze, és szükség esetén helyesbítse az elektronikus megrendelőlapon feltüntetett adatokat.

 

A weboldalon bemutatott árukínálat a termékválaszték, árukészlet bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógus, kötelező ajánlatnak nem tekinthető. Az ebben szereplő információk tájékoztató jellegűek, Szállító az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, beleértve azt az esetet is, ha a weboldalon feltüntetettekkel ellentétben a megrendelt termék nincs raktáron, vagy a termék eladási ára hibásan van feltüntetve.

 

A Szállító a Megrendelő elektronikus megrendelésének leadását követő 24 órán belül visszaigazolást küld a megrendelés beérkezéséről elektronikus úton. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés valamennyi adatát. A visszaigazolással a felek közötti szerződés a megrendelés tartalmával létrejön.

 

Szállító fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Amennyiben a Szállító a megrendelt terméket bármilyen okból nem tudja leszállítani, erről legkésőbb a megrendelés beérkezését követő első munkanapon elektronikusan visszajelez és tájékoztatja a Megrendelőt az esetlegesen várható szállítási időről a Megrendelő által megadott e-mail címen. Ebben az esetben a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket legkésőbb 15 napon belül visszatéríti Megrendelőnek. Szállító a teljesítéstől való elállás miatt kártérítési felelősséggel nem tartozik a Megrendelő felé.

 

 1. Szállítás:

Amennyiben a Megrendelő a termékeket nem személyes átvétellel rendeli meg, a Szállító vállalja, hogy az adott munkanap 12 óráig megrendelt csomagokat másnap 8:00-16:00 között a GLS futárszolgálat közreműködésével kiszállítja. A szállítás futárszolgálattal történik. A Szállítót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli az esetleges szállítási késedelemért és a szállítás meghiúsulásáért, a Szállító a felelősséget kizárja.

 

A Megrendelő köteles meggyőződni a termék sértetlenségéről az átvételt megelőzően, az átvétellel igazolja azt, hogy a terméket megvizsgálta, és sértetlennek, hibátlannak találta.

 

Az egyes termékekkel kapcsolatban érvényesíthető jótállás feltételeit és az érvényesítésének szabályait a Szállító a weboldalon teszi közzé.

 

 1. Fizetési feltételek:

A termékek mellett feltüntetett ár bruttó (áfa-t is tartalmazó) ár, amely a szállítási díjat nem tartalmazza. A Szállító az árváltozás jogát fenntartja, azzal, hogy a változás a weboldalon történő közzététellel lép hatályba. Az adott termék vételára a megrendelés időpontjában a weboldalon feltüntetett ár.  Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig tart.

A kiszállítás díját a választott futárcég GLS futárszolgálat díjszabása határozza meg.

Egyéni vásárló esetében 25000.- ft felett, kereskedő esetében 40.000,- Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes. A Megrendelőnek felróható okból meghiúsult kézbesítés esetén azonban a Megrendelő köteles viselni az ismételt kiszállítások költségeit.

 

A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a szállítási díjakat módosítsa a a futárszolgáltatás díja esetleges módosulásának megfelelő mértékben.


A Szállító a megrendelt terméket leszállítja. A szállítási díjat a Megrendelő választása szerint az áru átvételekor kell egy összegben kifizetni, illetve előre utalással, vagy bankkártyával.

Számlázás

 A Vevő a rendelés véglegesítésekor, e-mailben elektronikus számlát kap, amely tartalmazza a vásárlás, és a szállítás összegét, és a fizetési módot.

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles írásban jelezni. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

 
A Szállító semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése, technikai hiba, programhiba.

- A Szállító által igénybevett futárcég késedelme, hibás szállítása.

- A szállítás azért hiúsul meg, mert a Megrendelő az általa megadott szállítási címen a kézbesítés tervezett időpontjában nem elérhető.


A Szállító nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

----

Online bankkártyás fizetés az OTP SimplePay rendszerén keresztül

Online bankkártyás fizetési lehetőségeket kihasználva akár másodpercek alatt kiegyenlítheted a vételárat és ehhez csak a bankkártyára van szükség. A fizetés minden esetben természetesen a bank titkosított csatornáján történik így az adataid biztonságban vannak. Oldalunk SSL titkosítást használ az adataid védelme érdekében.  

Fizetési lehetőségek:

Személyes átvételkor üzletünkben, készpénzzel, vagy bankkártyával.

A GLS házhozszállításnál készpénzes, vagy bankkártyás fizetési lehetőség is van.

Biztonságos fizetési lehetőségeinkről továbbiakban a "Biztonságos fizetés" oldalon olvashatsz.


 1. Adatvédelem

A Szállító a regisztráció, illetve a megrendelés során kért adatokat rögzíti a Megrendelővel kapcsolatban (név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, viszonteladók esetében adószám), azok kizárólag a megrendelés teljesítése céljából, illetőleg a későbbi rendelések leadása érdekében kerülnek rögzítésre és kezelésre.  Az adatok továbbítására, harmadik személyek felé történő kiadására kizárólag a megrendelések teljesítésével összefüggésben kerül sor a teljesítésben közreműködő személyek, például futárcég részére. Az adatkezeléshez a Szállító a megrendelés elfogadásával megadottnak tekinti a Megrendelő hozzájárulását.

 

A Szállító szervere adatokat gyűjthet a megrendelőkkel kapcsolatban, mint például IP-cím, böngésző típusa, beállításai. Az üzemeltető statisztikai összegzést készít a rögzített adatokból, ezen kimutatások végeredménye csak statisztikai formában készülhet el, mely nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására.

 

A Megrendelő kérheti a Szállítónál az adatainak kezeléséről történő tájékoztatást, adatainak helyesbítését, zárolását, törlését. A Megrendelő a 2011. évi CXII. törvény 22. §-a alapján az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Szállító tájékoztatja a jogosultat, hogy az adatai kezelésére vonatkozó részletes  szabályokat a továbbiakban ezen jogszabály tartalmazza.

----

SIMPLEPAY Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Redflame Kft (1135 Budapest Palóc utca 4.) adatkezelő által a zippo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

név,

e-mail cím,

telefonszám,

számlázási cím adatok,

szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 1. A 17/1999. (II.5.) Kormányrendeletnek való megfelelés:

A 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint a Megrendelő a termék kézhezvételének napjától nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A Megrendelő köteles az elállást tartalmazó nyilatkozat elküldésével egyidejűleg eredeti csomagolással, sértetlen állapotban, számlával visszaküldeni a Szállító részére a termékeket elállás esetén. A Szállító elállás esetén a termékek visszaküldését követő 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát, amennyiben a termék sértetlen. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ebből kifolyólag a Szállító nem tud elfogadni utánvétes visszaküldést. A Szállító követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából vagy kézbesítés utáni sérüléséből eredő kárának megtérítését.

 

 1. A viszonteladókra vonatkozó eltérő rendelkezések:

A regisztrációt követően a nagykereskedelmi árakon történő rendelés leadás érdekében a Megrendelő e-mailben jelzi a Szállító felé, hogy az oldalon értékesített termékeket viszonteladóként rendeli meg, vagyis a jelen ÁSZF szerinti megrendelésekre a Megrendelő gazdasági tevékenységi körén belül kerül sor. Viszonteladói minőségét a Megrendelő akképpen köteles igazolni a Szállító felé, hogy e-mailben elküldi cégkivonatát, illetőleg vállalkozói igazolványa vagy egyéb okirata másolatát, amely alátámasztja, hogy a Megrendelő jogosult a weboldalon értékesített termékek forgalmazására, továbbértékesítésére. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő viszonteladói hozzáférési jogosultságát törölje, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy a Szállító nem végez viszonteladói tevékenységet a termékek vonatkozásában.

 

A viszonteladókra a jelen ÁSZF 5. pontja nem vonatkozik, figyelemmel arra, hogy a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint nem minősülnek fogyasztónak.

 

A viszonteladók részére, a szállítás kizárólag futárcég útján történhet, illetve személyes átvételre van lehetőség.

8.Tárhelyszolgáltató adatai:

Cég: PWS Online Kft.
Székhely: 9011 Győr, Szikes út 25. (nem ügyfélszolgálat)
Adószám: 27457993-2-08
E-mail cím: info@pws-server.net